Archív podujatí


Hudba v audiovízii – interaktívny seminár.


KINO VŠMU, Bratislava, 23.6.2016.

LEKTORI: Martin Dohnal (ČR), hudobný skladateľ. Ing.Róbert Osvald, vedúci odboru mechanických práv SOZA, PhDr.Svatava Maria Kabošová, producentka, režisérka a hudobná vydavateľka.

 
 

Image Map