Filmová hudba
FILMOVAHUDBA.EU je novovznikajúci portál, praktický radca a pomocník pre každého, kto ozvučuje audiovizuálne diela komponovanou alebo preexistentnou tj. archívnou hudbou. Prináša základné informácie a inšpiratívne impulzy nielen pre začínajúcich filmových tvorcov a producentov, ale aj pre filmových a televíznych profesionálov.

Filmová hudba nie je len nejakou z „čistej hudby“ vypožičanou pomôckou, ktorá „okrášľuje“ komunikovanie tých „závažnejších“ verbálnych obsahov, ale neverbálna oblasť syntaktických významov, ktoré poskytuje spojenie hudby s filmovým obrazom, je svojbytnou a vnútorne dosť diferenciovanou umeleckou kategóriou. Sú ľudia, ktorí vedia intenzívne prežívať ušľachtilé zvukovo-hudobné spojenie. A sú tvorcovia, ktorí – tak ako sochár „vdýchne dušu“ mŕtvemu kameňu – vedia vdýchnuť isté čaro hudobnému materiálu v spojení s fotochemicky alebo digitálne zachytenou realitou.“
Juraj Lexmann, z knihy Teória filmovej hudby, SAV 1981

Chcete sa rozvíjať v kreatívnej práci s hudbou? Hudobní skladatelia a muzikológovia vám budú postupne odhaľovať svet filmovej hudby – mýty, predsudky a konvencie, výhody a úskalia komponovanej alebo „citovanej“ hudby v sekcii Hudobná dramaturgia.

Viete, aké licencie k hudobnému dielu potrebuje získať výrobca AVD? Chcete sa vyvarovať problémom a hľadáte spoľahlivé informácie odborníkov? Monitorovacie systémy MRS (Music Recognition System) už spoľahlivo rozpoznajú aj niekoľko sekúnd registrovanej hudby. Svet paragrafov hudobného práva a nového autorského zákona v kontexte legislatívy EU vám zrozumiteľnou formou objasňuje Abeceda producenta a FAQ.

Chcete sa s ostatnými podeliť o vlastné skúsenosti z praxe? Každá cenná rada je vítaná!
Image Map