Filmová hudbaFILMOVAHUDBA.EU
je praktický radca a pomocník pre každého, kto ozvučuje audiovizuálne diela komponovanou alebo preexistentnou tj. archívnou hudbou. Prinášame základné informácie a inšpiratívne impulzy nielen pre začínajúcich filmových tvorcov a producentov, ale aj pre filmových a televíznych profesionálov.

Hľadáte kvalitnú hudobnú knižnicu archívnej hudby? Zoznámte sa s našimi knižnicami ARCADIA, ktoré Vám ponúknu viac ako 25 000 skladieb. Music Finder je originálny vyhľadávač, ktorý Vám umožní podľa 30 kritérií rýchlo nájsť žáner a hudbu, ktorú práve potrebujete. Pozrite sa na arcadiamusic.cz. O PIN si požiadajte na arcadiamusic.tv.

Chcete sa rozvíjať v kreatívnej práci s hudbou? Hudobní skladatelia a muzikológovia vám budú postupne odhaľovať svet filmovej hudby – mýty, predsudky a konvencie, výhody a úskalia komponovanej alebo „citovanej“ hudby. Pripravujme pre vás zaujímavé workshopy a spolupracujeme so skúsenými hudobnými skladateľmi z viacerých krajín sveta.

Viete, aké licencie k hudobnému dielu potrebuje získať výrobca AVD? Chcete sa vyvarovať problémom a hľadáte spoľahlivé informácie odborníkov? Monitorovacie systémy MRS (Music Recognition System) už spoľahlivo rozpoznajú aj niekoľko sekúnd registrovanej hudby. Svet paragrafov hudobného práva a nového autorského zákona SR v kontexte legislatívy EU vám zrozumiteľnou formou objasňuje Abeceda producenta a FAQ. Podrobné informácie získate aj na SOZA.

Chcete sa s ostatnými podeliť o vlastné skúsenosti z praxe? Každá cenná rada je vítaná!

Filmová hudba nie je len nejakou z „čistej hudby“ vypožičanou pomôckou, ktorá „okrášľuje“ komunikovanie tých „závažnejších“ verbálnych obsahov, ale neverbálna oblasť syntaktických významov, ktoré poskytuje spojenie hudby s filmovým obrazom, je svojbytnou a vnútorne dosť diferencovanou umeleckou kategóriou. Sú ľudia, ktorí vedia intenzívne prežívať ušľachtilé zvukovo-hudobné spojenie. A sú tvorcovia, ktorí – tak ako sochár „vdýchne dušu“ mŕtvemu kameňu – vedia vdýchnuť isté čaro hudobnému materiálu v spojení s fotochemicky alebo digitálne zachytenou realitou.“

Juraj Lexmann, z knihy Teória filmovej hudby, SAV 1981


 
 

Image Map